Kalibreerimise spetsifikatsioonid summutavate võnkelaine simulaatorite jaoks

2022-05-20

Summutatud võnkelaine simulaator sisaldab summutatud võnkelaine generaatorit, ühendatud lahtisidestusvõrku ja mahtuvuslikku ühendusklambrit. Summutatud võnkelaine generaator koosneb aeglase summutatud võnkelaine (võnkesagedus vahemikus 100kHz kuni 1MHz) signaaligeneraatorist ja kiire summutatud võnkelaine (võnkesagedus üle 1MHz) signaaligeneraatorist. Aeglase summutusega võnkelainegeneraatorit kasutatakse väliskõrgpinge/keskpingealajaama eralduslüliti ümberlülitumise ja tehase taustahäire simuleerimiseks, kiire summutusega võnkelainegeneraatorit aga lülitusseadmete ja juhtimisseadmete põhjustatud häirete simuleerimiseks. seadmete ja kõrge kõrguse elektromagnetilise impulsi (HEMP) põhjustatud häired. Ühendusliinide lahtisidumise võrgu võib jagada elektriliinide sidestusvõrguks ja ühendusliinide lahtisidumise võrguks. Iga siduri lahtisidumise võrk koosneb kahest osast: ühendusvõrk ja lahtisidumise võrk. Summutava võnkelaine simulaatori omadused hõlmavad peamiselt avatud ahela pinge lainekuju parameetreid ja lühise voolu lainekuju parameetreid.